top of page

PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Zuid Facilitair te Valkenswaard tevens handelend onder de naam Verbeek Schoonmaakdiensten BV.

1. Privacy Statement voor bezoekers van zuidfaciltair.nl

Zuid Facilitair respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat Zuid Facilitair uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

1.1 Verzamelen van persoonsgegevens

De website Zuid Facilitair kunt u bezoeken zonder Zuid Facilitair informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met u te corresponderen. In deze gevallen, zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

1.2 Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Zuid Facilitair gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een informatie aanvraag, sollicitatie of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Daarnaast kunnen uw gegevens door Zuid Facilitair gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over relevante producten en/of diensten van Zuid Facilitair en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Zuid Facilitair.

Zuid Facilitair geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Zuid Facilitair. Neem hiervoor contact op via het emailadres: service@zuidfacilitair.nl of schriftelijk: Zuid Facilitair Zeelbergseweg 29, 5555 LD Valkenswaard.

1.3 Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor een informatieaanvraag dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Zuid Facilitair en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Zuid Facilitair.  Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via het emailadres: service@zuidfacilitair.nl of schriftelijk: Zuid Facilitair Zeelbergseweg 29, 5555 LD Valkenswaard.

Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail) er expliciet mee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Zuid Facilitair en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Zuid Facilitair.

1.4 Bewaartermijn gegevens

Zuid Facilitair bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht.

1.5 Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, telefonisch), kunt u contact opnemen via het emailadres: service@zuidfacilitiair.nl of schriftelijk: Zuid Facilitair  Zeelbergseweg 29, 5555 LD Valkenswaard.

1.6 Cookies

De website Zuid Facilitair  maakt uitsluitend gebruik van functionering cookies. Dit zijn noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten functioneren.

1.7 Beveiliging

De gegevens die u aan Zuid Facilitair verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Zuid Facilitair handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

1.8 Wijzigingen

Zuid Facilitair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacy Policy voor het privacy beleid van Zuid Facilitair.

1.9 Privacy beleid Zuid Facilitair

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is. 

bottom of page